ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԹՎՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Թվոց 20. Ժայռիցը ջուր է բղխում։ Եդովմացիք արգելում են Իսրայէլացիներին իրանց երկրովն անցնելը։ Մարիամի և Ահարօնի մահը։

Թվոց 20