ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 15․ Աբրահամին որդի է խոստացվում։ Նորա հաւատքը։ Աստուծոյ ուխտը նորա հետ։

ԾՆՆԴՈՑ 15