ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 44․ Յովսէփի եղբայրները մեծ տանջանք են կրում։

ԾՆՆԴՈՑ 44