ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՂՈՒԿԱՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՂՈՒԿԱՍ 8. Կանայք իրանց ստացուածքովը ծառայում են Քրիստոսին։ Սերմնացանի և ճրագի առակները։ Թէ ովքեր են Քրիստոսի մայրը և եղբայրները։ Քրիստոսը հանդարտեցնում է ալէկոծութիւնը, բժշկում է մի դիւահար մարդի և մի տեռատես կնոջ, յարուցանում է Յայրոսի աղջկանը։

Ղուկաս 8