ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 65. Աստուծոյ ժողովրդի գոհութիւնը հոգևոր և մարմնաւոր բարիքների համար։

Սաղմոս 65