ԱՄԲԱԿՈՒՄ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՄԲԱԿՈՒՄ 1. Յուդայի մեղքը։ Պատիժ Քաղդէացիների միջոցով։ Մարգարէի աղօթքը և ողբը։

Ամբակում 1