ԱՄՈՎՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՄՈՎՍ 1. Իսրայէլի դրացիներին սպառնում է Աստուծոյ պատիժները։

Ամովս 1