ԱՄՈՎՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՄՈՎՍ 3. Ինչպէս որ մարգարէի խօսքը, նոյնպէս և կ’գայ Իսրայէլի վերայ Տիրոջ պատիժը։

Ամովս 3