ԱՄՈՎՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՄՈՎՍ 7. Երեք օրինակով ցոյց է տալիս Իսրայէլի մերժուիլը։ Ամովսը յայտնում է իրան նեղացնող Ամասիային նորա վերայ գալու պատիժը։

Ամովս 7