ԱՄՈՎՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՄՈՎՍ 8. Աստուած խրատելու է Իսրայէլին, և Իսրայէլը սով է քաշելու Աստուծոյ խօսքի համար։

Ամովս 8