ԱՆԳԵ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՆԳԵ 1. Տաճարի շինութեան ժամանակ ցոյց տրուած անհոգութեան յանդիմանութիւնը։

Անգե 1