ԱՌԱԿԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՌԱԿԱՑ 1. Իմաստութեան յորդորը, զգուշանալ հրապուրանքից. Անհնազանդի պատիժը։

Առակաց 1