ԱՌԱԿԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՌԱԿԱՑ 15. Իմաստութիւնը օգուտ՝ յիմարութիւնը վնաս կ’բերէ։

Առակաց 15