ԱՌԱԿԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՌԱԿԱՑ 2. Յորդորում է իմաստութիւն խնդրել հրապուրանքից ազատ մնալու համար։

Առակաց 2