ԱՌԱԿԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՌԱԿԱՑ 21. Աստուծոյ նախախնամութիւնը կառավարում է մարդկանց սիրտը և միտքը։

Առակաց 21