ԱՌԱԿԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՌԱԿԱՑ 24. Խրատներ մանաւանդ համբերութեան և ընկերվարութեան համար։

Առակաց 24