ԱՌԱԿԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՌԱԿԱՑ 27. Զգուշացնում է սնապարծութիւնից և ինքնահաւան յանդգնութիւնից։

Առակաց 27