ԱՌԱԿԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՌԱԿԱՑ 29. Իմաստութիւնը բերում է օրհնութիւն. Յիմարութիւնը և մեղքը՝ կորուստ։

Առակաց 29