ԱՌԱԿԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՌԱԿԱՑ 31. Մի մօր խրատը իր թագաւոր որդիին։ Առաքինի կնկայ նկարագիրը։ш

Առակաց 31