ԱՌԱԿԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՌԱԿԱՑ 5. Շնութիւնից զգուշացնող խրատներ։

Առակաց 5