ԱՌԱԿԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՌԱԿԱՑ 6. Զգուշացնում է երաշխաւոր լինելուց, ծուլութիւնից, չարութիւնից և շնութիւնից։

Առակաց 6