ԱՌԱԿԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՌԱԿԱՑ 7. Յիմար երիտասարդի խաբուելով շնութեան մէջ ընկնելը։

Առակաց 7