ԱՌԱԿԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՌԱԿԱՑ 8. Յաւիտենական իմաստութիւնը հրաւէր է կարդում և խոստմունք տալիս։

Առակաց 8