Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 13. Յովնաթանը յաղթում է Փղշտացիներին։ Սաւուղը անհամբերութիւնով զոհ է անում և Սամուէլիցը յանդիմանվում։ Նոր պատերազմ։

Ա Թագավորաց 13