Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 14. Յովնաթանի քաջագործութիւնը։ Սաւուղի անպատշաճ եռանդը։ Նորա պատերազմները և նորա տունը։

Ա Թագավորաց 14