Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 15. Սաւուղը յաղթում է Ամաղեկացիներին, բայց իբրև անհնազանդ մերժվում է Աստուածանից։

Ա Թագավորաց 15