Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 22. Դաւիթը փախստական է լինում։ Սաւուղը հրամայում է մատնիչ Դովեկին որ ութսունևհինգ քահանայ է կոտորում։

Ա Թագավորաց 22