Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 23. Դաւիթը ազատում է Կէիլան։ նորան մատնում են բայց հրաշքով պրծնում է։

Ա Թագավորաց 23