Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 26. Դաւիթը վեր է առնում Սաւուղի նիզակը և ջրի կուժը և կրկին ամաչեցնում նորան՝ խնայելով նորա կեանքին։

Ա Թագավորաց 26