Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 30. Ամաղեկացիները կողոպտում են Սիկելակը։ Դաւիթը նորանց կողոպուտը ետ է առնում։

Ա Թագավորաց 30