Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 4. Իսրայէլը յաղթվում է և տապանակ ուխտին գերի ընկնում։ Հեղին և որդիքը մեռնում են։

Ա Թագավորաց 4