Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 6. Տապանակը նուէրներով ետ է գալիս։

Ա Թագավորաց 6