Ա ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ 4. Յորդոր սուրբ լինելու. Մեռելների յարութեան մխիթարութիւնը։

Ա Թեսաղոնիկեցիս 4