Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 12. Հոգևոր պարգևների զանազանութիւնը և գործածութիւնը։

Ա Կորնթացիս 12