Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 2. Պօղոսը ծանուցանում է թէ իր քարոզութիւնը մարդկային իմաստութիւնով չէ, այլ Աստուծոյ զօրութիւնովը։

Ա Կորնթացիս 2