Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 3. Քրիստոսն է հիմը որի վերայ շինելու է, և ոչ թէ իրար դէմ բաժանուած պաշտօնեաները։

Ա Կորնթացիս 3