Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 4. Յիսուս Քրիստոսի պաշտօնեաների պարտականութիւնները, Պօղոս առաքեալի օրինակի պէս։

Ա Կորնթացիս 4