Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 9. Պօղոս առաքեալի պաշտօնէութիւնը։ Չէ ուզում ոչ ոքին ծանրութիւն լինել, կամ գայթակղեցնել։

Ա Կորնթացիս 9