Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ​​3. Աստուծոյ անզուգական սէրը։ Յորդոր հնազանդութիւնով պահելու նորա պատուիրանքները և եղբայրաբար իրար սիրելու։

Ա Հովհաննես 3