Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ​​5. Աստուծուն սիրողը նորա պատուիրանքները պահում է։ Աստուծոյ Որդի Յիսուսը կարող է մեզ փրկել և մեր աղօթքները լսել։

Ա Հովհաննես 5