Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 14. Դաւիթի պալատը, կնիկները, զաւակները և յաղթութիւնները Փղշտացիների դէմ։

Ա Մնացորդաց 14