Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 27. Զօրքի տասնևերկու զօրապետները, ցեղապետները, Դաւիթի ծառաները և պաշտօնեաները։

Ա Մնացորդաց 27