Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 5. Ռուբէնի, Գադի և Մանասէի ցեղերը։

Ա Մնացորդաց 5