Ա ՊԵՏՐՈՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ՊԵՏՐՈՍ ​​4. Յորդորում է Քրիստոնեաներին մեղքից հրաժարուիլ, յիշեցնելով Քրիստոսի օրինակը։ Մխիթարում է նորանց հալածանքի մասին։

Ա Պետրոս 4