Ա ՏԻՄՈԹԵՈՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ՏԻՄԵԹԵՈՍ ​​1. Օրէնքի և Աւետարանի վարդապետութիւնը Պօղոս Առաքեալի օրինակի համեմատ հրատարակուած։

Ա Տիմոթեոս 1