Ա ՏԻՄՈԹԵՈՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ՏԻՄԵԹԵՈՍ ​6. Պատուէրներ երէցներին, ծառաներին և արծաթասէր հարուստներին։

Ա Տիմոթեոս 6