ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 1. Դաւիթը Սաւուղի թագը բերողին սպանում է. Ողբ է ասում Սաւուղի և Յովնաթանի վերայ։

Բ Թագավորաց 1