ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 10. Ամմոնացիները ծաղրում են Դաւիթի դեսպաններին և ջարդվում իրանց օգնականների հետ։

Բ Թագավորաց 10