ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 11. Դաւիթի շնութիւնը և Ուրիային սպանել տալը։

Բ Թագավորաց 11