ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 16. Սիբան բամբասում է Մեմփիբոսթէին։ Սէմէին հայհոյում է Դաւիթին։ Աբիսողոմը կատարում է Աքիտոփէլի չար խորհուրդը։

Բ Թագավորաց 16